získejte 15.000 za tip na prodávajícího

STAVEBNÍ POZEMEK V HÁJKU U VŠERUB


Stav: Aktivní

Na kraji obce Hájek u Všerub máme připraven k prodeji pozemek o velikosti 1 380m2 . Pozemek má samostatný vjezd s vraty, je čtvercového tvaru, z levé strany je stíněn vysokými smrky , je oplocen, je zatravněn, rostou na něm 2 ořešáky.

Vodovod vede v komunikaci u pozemku, elektrická přípojka vede k vedlejším nemovitostem,nutno vybudovat. V územním plánu je pozemek zahrnut do oblasti bydlení. Koeficient zastavěné plochy je 0,40, výšková hladina zástavby je max. 11 m nad okolním terénem. Odkanalizování nové stavby bude řešeno buďto domovní (mikro)ČOV s vypouštěním vyčištěné vody (podle umístění stavby buď do recipientu, je-li v blízkosti pozemku, nebo zasakováním na pozemku, umožňují-li to geologické poměry) nebo bezodtokovou akumulační jímkou (s vyvážením na ČOV). Za domovní ČOV lze považovat i vícekomorový septik doplněný vhodným biologickým nebo zemním filtrem. Odpadní vody z domovní ČOV nebo akumulačních jímek budou odváženy na centrální ČOV do Všerub.

V 1 km vzdálené obci Všeruby je mateřská školka, základní škola, 2 obchody se smíšeným zbožím, pošta, obecní úřad. Do obce jezdí autobusová doprava. Zhruba 200 m od obce je benzinová stanice. Příznivci farem ocení místní " farmu Hájek ", kde lze kdykoliv zakoupit vajíčka,brambory, cibuli, med a další produkty. Z obce Hájek je 5 km na hranice s Německem, Kdyně je vzdálena 6 km a Domažlice 14 km.

Uvedená cena je k jednání. Rezervační záloha 150 000,- Kč.

Cena: 1.100.000,- Kč

Doba prodeje: 3/24