získejte 15.000 za tip na prodávajícího

TECHNICKÁ INSPEKCE NEMOVITOSTI

Prodáváte nemovitost a chcete mít černé na bílém v jakém technickém stavu ji předáváte, tak abyste v budoucnosti předešli případným sporům s kupujícím?
Chcete koupit nemovitost a chcete mít jistotu v tom jaký je její skutečný stav?
Nemáte dostatečné technické znalosti, či nevíte na co se při koupi nemovitosti zaměřit?

Proč je dobré mít Technické posouzení skutečného stavu nemovitosti a co to vlastně je:

  • Technická inspekce zaznamenává kvalitu nemovitosti ve vztahu k technickému stavu, opotřebení a závadám,
  • inspekce slouží k ochraně zájmu klienta, který svou nemovitost prodává anebo nějakou kupuje,
  • inspekce je čistě objektivním sdělením nálezu, kdy způsob jejího zpracování a sdělení nelze z vnější strany ovlivnit,
  • posudek může sloužit též jako podklad pro rekonstrukci, ocenění, zaznamenává též vady, které mohou následně způsobovat vady další,
  • posudek může také sloužit jako podklad soudních a mimosoudních sporů, kde se objevuje rozpor mezi očekávanou kvalitou dané nemovitosti a její kvalitou skutečnou,
  • posudek sestává z fotodokumentace a popisu zaznamenávajícího stav jednotlivých konstrukcí a dílčích částí nemovitosti, zaznamenává stav opotřebení jednotlivých konstrukcí, prvků, technologií, rozvodů a dalšího vybavení a to s ohledem na okolnosti, stáří nemovitosti a úprav na ní provedených,
  • vedle fotodokumentace a popisu nemovitosti jako takové, zaznamenává posudek také popis a stav pozemku, oplocení, komunikace, dalších staveb na pozemku, kdy u všeho se bere v potaz celkové stáří či provedené úpravy v různé časové ose, a to vše ke dni provedené kontroly,
  • vedle této malé neinvazivní inspekce lze v případě potřeby zprostředkovat i velkou invazivní inspekci, která již zahrnuje realizaci sond do stavebních konstrukcí, např. z důvodů statiky, vlhkosti apod.
  • cílem posudku není jen hledání závad, ale zaznamenání skutečného stavu.


Ať už jste v roli prodávajícího, či kupujícího, nechte si od nás zpracovat Technickou inspekci nemovitosti. Díky této inspekci se můžete vyhnout pozdějším sporům, které by mohly po prodeji, či koupi nastat. Obě strany budou takto vědět co přesně a v jakém stavu kupují. Předejděte možným nepříjemnostem a šetřete svůj čas a v neposlední řadě i peníze.