získejte 15.000 za tip na prodávajícího

INŽENÝRING

Chcete stavět a nevíte jak začít?
Neorientujete se v příslušných vyhláškách, předpisech a Stavebním zákoně?
Chcete mít jistotu, že projektová dokumentace splňuje veškeré potřebné náležitosti?
Chcete si ušetřit nekonečné a složité jednání s úřady?
Vlastníte hotel a rádi byste z něho udělali bytový dům a nevíte jak změnu provést a co to obnáší?
Zjistili jste, že vlastníte nemovitost, jejíž část oficiálně úředně neexistuje a potřebujete ji pomoci zlegalizovat? Ať už pro vlastní užívání, nebo pro následný prodej?

Co Vám nabízíme?

 • konzultační a poradenskou činnost při jakémkoliv stavebním záměru (novostavba, rekonstrukce stávající stavby, půdní vestavba a nástavba, přístavba, kolaudace stavby, legalizace stavby, změna funkčního využití),
 • mentoring při vzniku myšlenky stavebního záměru a konzultační a poradenská činnost při tvorbě projektové dokumentace, tak aby vznikl záměr, který bude skutečně projednatelný,
 • projednání dokumentace v různých stupních s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury,
 • projednání záměru s Národním památkovým ústavem, ve všech stupních projektové dokumentace,
 • zajištění Závazného stanoviska/Rozhodnutí s příslušným orgánem památkové péče, ve všech stupních projektové dokumentace,
 • změna funkčního využití oproti funkčnímu využití uvedeném v územním plánu,
 • projednání výjimečně přípustného funkčního využití dle územního plánu,
 • projednání výjimek z obecných požadavků na výstavbu,
 • zajištění projednání projektové dokumentace v rozsahu - studie, pro územní souhlas, ohlášení stavby, územní řízení a stavební řízení, změna stavby před dokončením, skutečné provedení stavby,
 • umíme též řešit různé zádrhely se sousedy či občanskými sdruženími, které mohou vyvstat v průběhu probíhajícího řízení,
 • též máme četné zkušenosti s různými správními řízeními, které mohou vzniknout v souvislosti s odvoláním účastníků řízení (sousedé, sdružení a spolky, státní aparát),
 • zajištění vydání Územního souhlasu, Ohlášení stavby, Územního Rozhodnutí a Stavebního povolení,
 • umíme i zajistit potřebné zábory pro umístění zařízení staveniště, lešení, jeřáb, apod.,
 • zajištění všech potřebných dokladů a podkladů pro realizaci kolaudačního řízení,
 • zorganizování kolaudačního řízení,
 • zajištění finálního výstupu v rámci kolaudace - Kolaudační souhlas.

Buď za Vás veškeré výše uvedené procesy zrealizujeme, anebo Vám můžeme nabídnout odbornou poradenskou či konzultační činnost ve všech výše uvedených fází.