získejte 15.000 za tip na prodávajícího

Konec vlastnímu bydlení?

04.02.2022

Otázka bydlení potká v životě asi každého. V životě mamé různé etapy a stejně tak se mění i naše potřeby a priority. Nejčastěji pokládanou otázkou je bydlení v nájemním bytě, anebo koupě vlastního bytu/domu. V Česku žije, dle aktuálních údajů z Eurostatu, téměř celých 80 % obyvatel ve vlastním bydlením. Dalším zajímavým údajem je, že evropský průměr bydlení ve vlastním bytě či domě činí 69 %. Lze tedy konstatovat, že obyvatelé Česka jsou v touze po vlastním bydlení, a v její realizaci nadprůměrní a velmi v této oblasti zvedají evropský průměr. Tento aspekt si nejspíše neseme z dob totality.

Ceny nemovitostí v posledních letech zaznamenaly poměrně prudký nárůst, a to díky zvýšené poptávce zájemců o nemovitosti. Tento cenový boom nyní naráží na zvyšující se sazby hypoték a zpřísňující se podmínky bank. Z těchto důvodů se mnoho lidí začíná ocitat v situaci, kdy se jim možnost pořízení vlastního bydlení vzdaluje a tudíž jim nezbývá nic jiného než zůstat v bydlení nájemním. Co z této situace vyplývá a co to znamená pro trh s nemovitostmi?

Tento trend pozorují i developeři, a proto někteří z nich začínají přehodnocovat své připravené projekty s byty na prodej, a mění obchodní koncepci na nájemní bydlení, či se uchylují k formě družstevního bydlení. Tato koncepce reaguje na aktuální vývoj trhu s nemovitostmi a jejím cílem je zpřístupnit dostupnost bydlení prostřednictvím různých forem. Mezi tyto tři základní formy se řadí prodej do osobního vlastnictví, družstevní a nájemní bydlení.

V Praze je už pár nově vybudovaných developerských projektů koncipovaných na nájemní bydlení. Některé provozují sami developeři a některé zkoupili rezidenční fondy (institucionální investoři). Zkupování velkých developerských projektů a jejich provozování institucionálními investory je velmi rozšířené v západní Evropě, u nás je tato forma nájemního bydlení v začátcích. Výhodou nových developerských projektů je často lepší standard bytů a přidaná hodnota pronajímatele ve formě rezidenčního fondu je v rozsahu nabízených služeb nájemcům a kvalitě těchto služeb. Tato forma nájemního bydlení se nyní začíná objevovat u nových developerských projektů. Ne každý developer však v tomto vidí smysl, a stále mnoho z nich zůstává u konzervativnější formy - výstavby bytových jednotek pro následný prodej do osobního vlastnictví, neboť věří, že stále bude vlastní bydlení pro mnoho klientů dostupnou a žádanou variantou. Ale přesto reflektují aktuální situaci na trhu, kdy zhruba polovina kupujících financuje nové bydlení hypotékou a vzhledem ke zvyšujícím se hypotečním sazbám a složitějším podmínkám pro získání financování formou hypotéky, lze předpokládat úbytek těchto klientů. Na druhou stranu stranu je stále mnoho klientů, kteří mají své úspory na účtu a nyní zvažují otázku investice do nemovitostí a uchránění tak svých úspor před rostoucí inflací.

Zde se nabízí otázka jak se bude dále vyvíjet inflace, kam až zajde Česká národní banka s výší úrokových sazeb a dalších restrikcí ovlivňujících dostupnost hypoték a úvěrů, a taktéž jak všechny tyto aspekty ovlivní vývoj trhu s nemovitostmi a chuť a možnost nemovitosti kupovat. Nechme se překvapit co nám tento rok přinese. A mějme na paměti, že každé období jednou skončí.

Petra